top of page

Blueit, sanayi tesisleri ve hizmet binalarında kullanılan suyun ve atık suyun kaydını ve takibini yaparak hem tüketimleri hem kayıp ve kaçakları hem de tüketimin azaltılabileceği alanları tespit eden bir çözümdür.

 

Tekstil, gıda, çimento, kağıt, seramik başta olmak üzere tüm sanayi tesislerinde, AVM, iş merkezi, otel, hastane, okul gibi ticari ve hizmet binalarında tüketimin kontrol altında tutulması, maliyet ve çevresel etkilerin azaltılmasında hayati rol oynar. Takip ve etkin raporlama sayesinde tüketim azaltımı ve dolayısıyla atıksu azaltımı sağlarken, tüketim ve atıksu maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, kurumun su ayak izinin azaltılmasına, çevresel etki ve zararının minimuma indirilmesine dolayısıyla sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

blueit_sdg_kuresel_hedefler.png

Blueit Su Yönetim Platformunu kullanarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri’ne (SDGs) aktik katkı sağlayabilir ve bunu belgeleyebilirsiniz. SDG 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SDG 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim) ve SDG 13 (İklim Eylemi) hedeflerine odaklanarak, su yönetimi süreçlerimizle küresel su sorunlarına çözüm getiriyoruz. 

 

Su ayak izi de doğaya karbon ayak izi kadar etki eden bir olgudur. Suyu yalnızca bir kaynak değil aynı zamanda küresel iklim sistemini doğrudan etkileyen ve ekosistem üzerinde önemli rol oynar. Su tüketiminin de karbon emisyonları kadar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Avrupa Birliği (EU) “Yeşil Mutabakat” (Green Deal) politikasını takiben “Mavi Mutabakat” (Blue Deal) politikasını oluşturmakta. Yeşil mutabakat sürecinde getirilen düzenlemelere uyum sağlamada mevcut bir takip sisteminin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu düzenlemeye tabi kurumlar zaten deneyimlediler. Mavi mutabakata uyum için de kullanılan ve atılan suyun takibi hayati önem taşıyacak.

Blueit Su Yönetim Platformu; özelleştirilmiş su akış haritaları oluşturarak, tesislerin su kullanımını detaylı bir şekilde görselleştirir ve analiz eder. Blueit, özelleştirilmiş su akış haritaları ve kütle denklikleri kullanarak, sanayi tesislerinin ve ticari binaların su kullanımını detaylı bir şekilde görselleştirir. Bu analizler, ISO 14046 standardına uygun olarak gerçekleştirilen su ayak izi hesaplamalarını içerir ve şirketlerin doğrudan ve dolaylı su tüketim miktarlarını belirlemelerine olanak tanır. Ayrıca, gelişmiş analiz ve raporlama özellikleri sayesinde, işletmeler su kullanım stratejilerini optimize edebilir ve çevresel ayak izlerini azaltma yönünde somut adımlar atabilirler.

blueit su akis_edited.png
bottom of page