top of page
akilli atik e-fatura.jpg

Evreka, 2015’ten beri Atık Yönetimi alanında teknolojiler geliştiren, 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihraç eden, Türkiye’ nin en hızlı büyüyen start-up’ larından biridir.

Atığın üretilmesinden başlayarak, toplanması, depolanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafı ile bu süreçlerin tamamının anlık ve online olarak izlenmesi ve raporlanması için yazılım ve donanım çözümleri sunar.

Evsel, endüstriyel veya tehlikeli statüdeki her tür atık için uygulanabilen çözümleri ile kurumların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Üretim Firmaları:

Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (CEAP), OECD Üretici Sorumluluğu (EPR) ve Atık Yönetim Yönetmeliği gibi regülasyonlara uyum Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar için de geçerlidir. Bu regülasyonlar atık üretimini azaltmak, geri dönüşüm oranlarını arttırmak ve geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımını teşvik etmek amacıyla şirketlerin önlem almalarını zorunlu hale getirir. Avrupa Birliği pazarında faaliyet gösteren firmalar, bu regülasyonların tüm kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

 

Regülasyonlara uyum, toplama ve bertaraf maliyetlerinde düşüş ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasında dijitalleşme hayati önem taşımaktadır. Çünkü saha operasyonunu yönetebilmek için veriye, veriyi yönetmek için de doğru platforma ihtiyaç vardır.

 

Yerel Yönetimler:

Evreka, atık yönetimi konusunda, bölge planlamadan, araç rotalarına, konteyner dağılımından vardiya planlamasına, demirbaş yönetiminden sözleşme takibine kadar bir çok işin otomatize edilmesini sağlayan %100 yerli bir sistemdir.

 

Bu kapsamda araçlar, konteynerler, çalışanlar ve vatandaşlardan toplanan veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenir. Bu veriler ışığında günlük ve uzun vadeli planlarınızın, operasyon yönetim kararlarınızın veriye dayalı olarak optimize edilmesini sağlar. Böylelikle, katedilen mesafe dolayısıyla yakıt tüketimi ve harcanan zamanlar azaltılırken, çalışan verimliliği ve vatandaş memnuniyeti arttırılmış olur.

 

Geri Dönüşüm Firmaları ve Ayni Bağış Toplayan Kuruluşlar:

Atık toplama operasyonunun en maliyetli kalemleri, araç, yakıt ve personel giderleridir. Optimize edilmiş bir operasyonla zaman ve yoldan tasarruf eder, böylelikle araç, yakıt ve personel giderlerinizi minimuma indirirsiniz. Müşterilerinize online talep imkanı sunar, atık yönetimini onlar için yük olmaktan çıkarırsınız.

Tehlikeli ve Tıbbi Atık Üreten Kuruluşlar:

Tehlikeli atıkların depolanması regülasyonlarla tanımlanmış, zorlu ve zaman sınırı olan şartlara bağlanmıştır. Tehlikeli atıkları uygun şekilde biriktirmek kadar yasayla belirlenen sıklıkta toplatmak da oldukça maliyetlidir. Evreka çözümleri ile tehlikeli ve tıbbi atıklarınızın çıkış noktalarını ve yoğunluk dağılımını tespit ederek azaltım ve optimizasyonunu sağlayabilir, toplama ve bertaraf maliyetlerinizi minimuma indirebilirsiniz.

 

 

Siz de kurumunuzdaki atıkların yönetiminde teknolojinin avantajlarından faydalanmak isterseniz bize ulaşın.

bottom of page